Visgigant privacyverklaring

 

Laatste update: 01-01-2022

Versie 2.3

 

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat Visgigant niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website en/of door diensten of producten van ons af te nemen, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

 

Hieronder vind je onze 10 privacy principes en wat je in ieder geval moet weten over wat we met je gegevens doen. Het gaat per slot van rekening toch om jouw privacy en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

 

 

Visgigant, gevestigd aan Kastanjestraat 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Visgigant - Kastanjestraat 6 - Tel: 0031-653353544

Website: https://www.visgigant.nl - Email: info@visgigant.nl

 

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Visgigant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Visgigant verwerkt in beginsel geen gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@visgigant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Visgigant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Visgigant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

3a. Aanmelden Visgigant nieuwsbrief

Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe collecties, bijzondere producten, aanbiedingen en inspiratie, kan je je inschrijven voor de Visgigant nieuwsbrief. We registreren dan je naam en e-mailadres om je verzoek uit te voeren.

 

Om de Visgigant nieuwsbrief zo relevant mogelijk voor jou te maken, koppelen we je online aankoopgegevens op Visgigant.nl aan je Visgigant nieuwsbrief profiel, zodat we je de informatie kunnen sturen over producten binnen een bepaalde categorie die het beste bij je passen.

 

3b. Sociale media

Visgigant maakt helemaal géén gebruik van social media.

Visgigant maakt dus ook geen gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms.

 

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Visgigant neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Visgigant) tussen zit.

 

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Visgigant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je online een aankoop doet, worden je transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. We zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren.

 

We hebben natuurlijk voor het afleveren van een product je adresgegevens nodig en je e-mailadres en telefoonnummer om je van deze levering op de hoogte te houden. Deze gegevens delen we waar nodig met externe dienstverleners. Zo heeft de transportservice bijvoorbeeld je naam en adres nodig om de producten bij je af te kunnen leveren. Deze externe dienstverleners mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te voeren. Ze mogen jouw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.  

 

De gegevens over je aankoop bewaren we ook om eventuele vragen over garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen of klachten over het product. We bewaren de gegevens zolang de garantie duurt, met een minimum van vijf jaar.

 

We gebruiken gegevens ook om beter inzicht te krijgen in onze klanten en de manier waarop ze online winkelen. Dit doen we om het aanbod in onze online winkel te verbeteren. De gegevens voor deze analyses bewaren we twee jaar.

 

Het profiel binnen de Visgigant nieuwsbrief bewaren we totdat je je weer afmeldt voor de Visgigant nieuwsbrief. Bij iedere Visgigant nieuwsbrief die je ontvangt zit een mogelijkheid om je weer af te melden.

 

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Visgigant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Visgigant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Visgigant gebruikt alleen functionele cookies, Wij gebruiken geen analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Visgigant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Visgigant plaatst géén cookies die uw surfgedrag bijhouden. Er worden dan ook nooit door ons op maat gemaakte content en advertenties aangeboden.

 

7a. Bescherming van IP-Adres

Deze website gebruikt geen cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op. Daarnaast is het IP-adres van de bezoeker is geanonimiseerd, waardoor de IP-adressen altijd verborgen blijven. Visgigant maakt helemaal geen gebruik van Google Analytics.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

7b. Extra maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens bij de grote jongens

Visgigant doet er alles aan om jouw persoonsgegevens en de onze zo goed mogelijk te beschermen. Dat is ook de reden dat we ons bij alle grote platforms hebben afgemeld waaronder; Google, Google Analytics, Google Ads, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin en Marktplaats. De manier waarop zij de privacy regels schenden en persoonsgegevens hebben gelekt en/of gedeeld met derden zonder onze toestemming, was voor ons de reden om de samenwerking met al deze 'grote jongens' stop te zetten.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Visgigant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@visgigant.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Visgigant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Visgigant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@visgigant.nl

 

Visgigant heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

- fysieke beveiliging van ruimtes

- digitale beveiliging van systemen en applicaties

- hard- en softwaremaatregelen

- virusscans

- update maatregelen

- firewalls

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- 2 Factor authenticatie voor o.a. Apple accounts

- er wordt geen gebruik gemaakt van openbaar wifi, alleen van 3G/4G

- er worden geen gegevens in de Cloud opgeslagen

etc.

 

 

10. Contact met onze klantenservice

Iedere dag staat Visgigant klaar om je te helpen, vragen te beantwoorden, problemen op te lossen of je keuzestress helpen te verminderen bij het kopen van een product. Onze klantenservice kun je via verschillende kanalen bereiken waaronder via de telefoon, chatbox op onze website, e-mail, social media en via onze klantenservice in de winkel. Telefonische gesprekken worden bij ons nooit opgenomen.

 

Als je een vraag of klacht hebt, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan je naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om je vraag of klacht in behandeling te nemen. We gebruiken deze informatie ook om je op de hoogte te houden van je vraag of klacht. Nadat je vraag of klacht is afgehandeld, bewaren we de informatie nog zeven jaar bij de gegevens van jouw bestelling. Zo kunnen we je beter van dienst zijn als je ons later toch nog nodig blijkt te hebben.
Geen producten